Psikososyal Alanda Çalışanlara Yönelik Süpervizyon Hizmeti

Süpervizyon meslekte olan ve veya mesleğe hazırlık içinde olan insanlara yönelik danışmadır. Bu hizmet aynı zamanda mesleki eylemi yansıtmak, etkili ve memnun edici biçimde şekillendirmek ve kişisel yaşamla daha iyi bir şekilde uzlaştırmak için destek sunar. Süpervizyonda her zaman bir görev verenin (süpervizand'ın) verdiği görev üzerine çalışılır. Bu görev iş veren tarafından da verilmiş veya önerilmiş olabilir ya da gönüllü bir şekilde talep edilmiştir. Fakat birçok kurumda (özellikle sosyal alanlarda) süpervizyon imkanları çok az zorunlu tutulur ve sunulur. Süpervizyon için latince ''üstbakış'' ifadesi kullanılır. Özellikle psikososyal alanda çalışanlar için bir danışma biçimidir. Süpervizyonlar bir ''süpervizör'' tarafından yönetilir. Bireyler, gruplar ve organizasyonlar grup süpervizyonunda mesleki eylemlerini test etmeyi ve iyileştirmeyi öğrenirler. Bunun için de genelde süpervizyon hedefleri oluşturulur. Olası süpervizyon konuları: iş yerinde performans, çalışan ve müşteri arasındaki rol ve ilişki dinamikleri, takımda veya organizasyonda işbirliğidir. Süpervzyon genelde tıbbi, sosyal, pedagojik ve terapötik alanda kullanılır (sosyal çalışanlar, sosyal pedagoglar, okul öncesi öğretmenleri, doktorlar, bakım veren personeller, psikoterapistler, öğretmenler, din adamları, psikolojik danışmanlar, aile danışmanları, sosyal hizmet uzmanları vs.). Artan biçimde ekonomi alanlarında da (yöneticiler) uygulanmaktadır.

Eskişehir Web Tasarım