Varoluş Sistemik Gelişim Enstitüsü

Varoluş Sistemik Gelişim Enstitüsü olarak ilk amacımız psikolojik desteğe gereksinim duyan bireylere, çiftlere ve ailelere sistemik yaklaşım temelli bir destek sunmaktır. Burada sistemik yaklaşımın temelinde yer alan kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri, tasarıları, yöntemleri ve teknikleri araç olarak kullanmak önceliğimizdir. 
 
Organizasyonlar ve kurumlara da yine birer sistem olarak bakan bu yaklaşım, süpervizyon başlığı adı altına bize iş bağlamlarında da engelleri ve tıkanıklıkları açma konusunda bir olanak sağlamıştır. Burada da amacımız uygun düzenlerde (bireysel, takım, organizasyon, grup, yönetici gibi.) uygun süpervizyon yöntemleri, teknikleri ve araçlarıyla bu sistemlere eşlik etmek ve bu alanlarda da Sistemik Süpervizyon hizmetlerini tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. 
 
Diğer bir amacımız ise psikososyal alanda çalışan uzmanlara sistemik yaklaşım hakkında kuramsal ve pratik bilgileri, yöntem ve teknikleri, temel tutum ve prensipleri aktarmaktır. Buradaki çalışma biçimlerimiz ise eğitim, seminer, çalıştay ya da  bireysel veya grup süpervizyonu biçimindedir. 
 
Bunların yanında sistemik yaklaşım hakkındaki bilgileri ve uygulamaları Türkçe’ye kazandırmak ve yaymak, bu yaklaşımı Türkiye'de yaygınlaştırmak bizi harekete geçiren diğer bir amaçtır. 
Eskişehir Web Tasarım