Sık Sorulan Sorular

Süpervizyonun Hedefleri Nedir?
Profesyonellik
 
 • Mesleki ve kişisel yeterliliğin yansıtılması ve geliştirilmesi
 • Çalışma atmosferinin ve koordinasyonun iyileştirilmesi
 • İşbirliği, takım becerileri ve yönetim yeterliliğinin optimize edilmesi
 • Rollerin, görevlerin ve işlevlerin tartışılması ve netleştirilmesi
 • İş hedeflerinin formüle edilmesi ve stratejilerin geliştirilmesi 
 • Tüm ifade edilen alanlar hem bireysel süpervizyonda hem de grup süpervizyonu olarak mümkündür.  
 
Kalite Güvencesi
 
 • Mesleki gelişim
 • Güç kaynaklarının desteklenmesi ve güç kullanımının optimize edilmesi
 • Sosyal becerilerin iyileştirilmesi
 • Mesleki etik konularının yansıtılması
 • Teori gelişimi ve meslek doğasının geliştirilmesi
 
Kriz Yönetimi
 
 •  Kriz durumlarında eşlik edilmesi
 • Olağan dışı yüklere/ strese yönelik anlayış geliştirme
 • Zor mesleki durumlarla baş etme
 • Stres kaynakları ile uygun biçimde başa çıkma
 • Tükenmenin (burnout) önlenmesi

Kimler Süpervizyon almalıdır?
İşinde, mesleki olarak çalışan veya yöneten pozisyonda olup yansıtma ve desteğe gereksinim duyan her kişi, özellikle de
 
 • Sağlık hizmetlerinde,
 • Psiko-sosyal ve pedagojik mesleklerde, 
 • Ekonomi, ticaret, teknoloji, sanayi ve araştırma alanlarında,
 • Politika, kamu yönetimi, hukuk, sanat ve kültür alanlarındaki mesleklerde,
 • Hizmet sektörü ve de medya ve iletişim mesleklerinde. 
 • Tüm ifade edilen alanlar hem bireysel süpervizyonda hem de grup süpervizyonu olarak mümkündür.  

Süpervizyonun Profesyonel Olduğu Nereden Anlaşılır?
 • Değer yükleyici atmosferden
 • Deney yapmaya açık bir klimadan
 • Destekleme ile yüzleştirme arasındaki dengeli ilişkiden
 • Kişi-rol-organizasyon/topluluk gerilim alanındaki karmaşık iş durumlarının da anlaşılır biçimde netleştirilmesinden
 • Bir veya birden fazla ön görüşme sonucu görev veren ile süpervizör arasında yapılan şeffaf süpervizyon sözleşmesinden.

Kimlerden Yetkin Süpervizyon Alabilirsiniz?
Nitelikli süpervizyon hizmetini şu özelliklere sahip süpervizörlerden alabilirsiniz: 
 • Kapsamlı psikoterapi ve süpervizyon eğitimlerine katılmış ve buna ek olarak mesleki deneyime sahip olma (Danışma ve Terapi becerileri)
 • Mesleki alanlarda uygun yeterlilik gösterme ve organizasyonların işleyişine adapte olabilme (Alan  ve organizasyon yetkinliği)
 • Kapsamlı kişilik oluşumu nedeniyle gerekli insani ve etik niteliklere sahip olma (kişisel ve etik yeterlilik)
 • Yasal olarak kabul edilmiş terapötik yöntem temelinde çalışma (Yöntem yeterliliği)

 


Süpervizyon Nedir?

 

 • Mesleki eylemlerim yöntemsel yansıtmasıdır.
 • Süpervizörün profesyonel desteği aracılığıyla süpervizand (süpervizyon hizmetini alan kişi) ile gerçekleştirilir.
 • Meslekte veya meslek hazırlığında olan kişiler için çalışma alanı ile ilişkili ve görev odaklı bir danışma hizmetidir.
 • Mesleki eylemleri yansıtmaya, etkili ve memnun edici biçimde şekillendirmeye ve kendi kişiliği ve özel yaşamı ile daha iyi uzlaştırmaya yardımcı olur.
 • Profesyonel süpervizyon böylelikle öğretilebilir/ öğrenilebilir, sağlam, bilimsel temelli ve uluslararası uygulamada uzun yıllardır kendisini kanıtlamış yöntemleri temel alan, araştırmalar ile sürekli iyileştirilen bir çalışma alanıdır. Yasal olarak avrupa ülkelerinde bir dizi böylesi yöntem, psiko-terapötik alanda kabul görmektedir. Yöntemler ise insan doğasına, kişilik ve organizasyon kuramlarına, eylem yaklaşımlarına ve müdahale tekniklerine ve hedef belirlemelerine göre değişim göstermektedir. 
 • Tüm ifade edilen alanlar hem bireysel süpervizyonda hem de grup süpervizyonu olarak mümkündür.  

Koçluk Nedir?

Koçluk, bir kişinin mesleki ve kişisel rolü arasındaki gerilim alanında gerçekleşir. Kişiliğe ilişkin odağı ile mesleki gelişim süreçlerinde kişinin “öz denetim” becerilerini güçlendirilir. Koçlukta güç kaynağı odaklı çalışılır, koçluk hizmeti alan kişilerin beceriler ve yeterlilikleri üzerinde çalışır ve bireysel mesleki yol için optimize edilir. Mesleki gelişim yansıtılır ve eşlik edilir. Koçluk; kişi, süreç ve organizasyon odaklı danışma olarak mesleki kontekste öz   yansıtmayı destekler. Hedef ise; etik temelleri dikkate alarak görevi ekonomik ve etkili biçimde yerine getirmektir.  


Eskişehir Web Tasarım