Süpervizyon – Kavram ve tarihsel Gelişimler

Süpervizyon – Kavram ve tarihsel Gelişimler 

Birincil Kaynaklar:

Günümüzdeki süpervizyonun ilk öncüleri arasında Belardi’ye göre (1998:S.19) “sokratik diyalog” sayılabilmektedir.  Burada öğrenci bağımsız olarak cevaplar ve anlayışlar bulmakta ve bu süreçte öğretmenin hünerli soruları ile desteklenmektedir. 

 

Belardi süpervizyonun oluşumunu daha dar bir anlamda İngiltere ve ABD’deki sosyal çalışmalarının gelişimi ile ilişkili betimlemektedir. Burada yaklaşık 1870’den itibaren oluşan hayır kurumları (Charity Organization Societies) gönüllü yardımcılarına (volunteers) esas çalışanlar (agent supervisors) tarafından verilen bir destek sunmaktaydı. Bu deneyimli sosyal uzmanlar yardımcılara danışmanlık vermiş, bilgi ve eylem stratejileri aktarmış ve danışanlar ile görüşmelerinde gözlemlemişlerdir. Bu profesyonel destek sistemi Mary Richmond’e dayanmaktadır (social casework). Süpervizyon ile ilgili ilk seminerler 1898’de New York’taki Summer School’da (sonrasında „School of Social Work“, Columbia University) gerçekleşmiştir. Bundan kısa bir zaman sonra süpervizyon hakkında ilk kitap yayınlanmıştır: „Supervision and Education in Charity“ (Hayır Kurumunda Süpervizyon ve Eğitim), Brackett (1903, New York). Psikanalitik yönlerin süpervizyona entegrasyonu, Alman dili konuşan psikanalistlerin ve sosyal bilimcilerin 1930’dan itibaren ABD’ye göç etmesine dayanmaktadır. Bunlar, daha tecrübeli meslektaşlarının gözlemindeki kontrol analizler biçiminden kendi tedavi vakalarının yansıtmalarına alışıktı.  

 

Almanyada “Süpervizyon” kavramı ilk defa Köln iline bağlı Refah Kurumunun il müdürü ve yöneticisi olan Hertha Kraus tarafından kullanılmıştır. 1933’de ABD’ye iltica etmiştir ve 1945’den itibaren sosyal uzmanlar yetiştirmek için birçok kez Almanyaya gelmiştir. 1952’de Eduard Hapke basılmış bir makale olan “Sosyal Çalışma Esnaf Birliği Bülteni”’ni yayınlamıştır. Bu yazı o dönemde, bugünki süpervizyonda uygulanan “vaka analizine” yönelik bilgiler içermekteydi. Ayrıca süpervizyonun, psikoterapi ile ayrımını vurgulayan, meslekle ilişkililiğinin ve  vaka yöneliminin altını çizmiştir. 1955 ve 1975 yılı arasında vaka çalışması ve süpervizyon Almanyadaki eğitimlerde yaygınlaşmıştır. Bu yöntemler tarihe ve topluma bağlı olarak ABD’den farklı gelişmiştir. Ben burada sadece Almanyadaki gelişimlere değineceğim.   

 

Bugün hala güncel olan ek iş veya serbest meslek, organizasyon içi süpervizörler modeli, Louis Lowy ve İrmgard Schönhuber’e dayanmaktadır. 19 65’de Lowy’nin teşvikleri işe sosyal grup çalışmalarında bir ek eğitim ve 1969 Münster/Westfalen’de Gençlik Konuları Akademisinde ek süpervizyon eğitimi oluşmuştur. Aynı şekilde Nordhein-Westfalen Katolik Meslek Yüksek Okulunda süpervizyon eğitimi başlamıştır. 

Almanya Süpervizyon Topluluğu (DGSV) 13 Aralık 1989’da kurulmuştur. Günümüzde mesleki ilgi temsilciliği ve Almanyadaki süpervizyon ve süpervizörlerin mesleki standartlarının garantörü olarak kabul edilmekte ve eğitici süpervizyon eğitimleri sunmaktadır.             

(http://methodenpool.uni-koeln.de/supervision/supervision_quellen.html

Eskişehir Web Tasarım