Takım Ruhu


‘BİZ’ OLMANIN ÖNEMİ

 Takım denilince insanların genel olarak aklına gelen şey birkaç kişiden oluşan gruplardır. Ancak takım, kurumlar için bu kadar basit bir olgu değildir. Takımlar özel sosyal sistemlerdir. Bir kurumun içinde özel işlevleri yerine getirme hedefiyle kurumun bir parçası olarak takımlar oluşturulur. Takım sadece bir ortamda toplanmak değil o ortamı bedenen ve ruhen paylaşmaktır. Takımda ki her insanın düşüncesi çok önemlidir ve düşüncelerin söylenmesi için fırsat tanınmalıdır. Takım ortamında önemsiz görülen bir birey bile takım ruhunun tam anlamıyla oluşmasını engeller. Bu yüzden takımda bulunan her bireye eşit şekilde davranılmalıdır ki takım ruhu tam anlamıyla kendini etkili bir şekilde gösterebilsin. ‘Ben’ şeklinde hareket etmek yerine takımdakiler ‘Biz’ kavramının önemi kavradığında takım gerçek anlamda yerini sağlamlaştırmış olur. Bu benim işim değil diyerek yapılmayan işler takımı ilerletmez, geriye götürür.

 Takım iyi bir şekilde çalışırsa bulunduğu kurumda iyi bir çalışma şekline bürünür. Kurum çekilmez bir ortamdan çıkıp kendine özgü bir hal alır ve diğer kurumlara karşı daha sağlam temelleri atmış olur. Birey merkezli çalışmak hem bireyi yorar hem de kurumu istenilen seviyeye ulaştırmak zorlaşır. Takım şeklinde çalışanlarda uyum becerisi gelişir ve bu uyum bireylere hayatlarının her alanında avantajlı bir geri dönüş sağlar. Takımlar dışarıya doğru daha etkili ve hızlı çalışmayla bireysel çalışmalara kıyasla daha olumlu cevap alırlar. Takımda bulunan bireyler gruptakilerden destek alır bu da bireylerin özgüveninin gelişmesinde etkili olur ve motivasyonu artar. 

 Üç farklı takım biçimi vardır:

  1. Bir bölüm veya departman ( her bir üyenin kendisine özgü görevi vardır ve üyeler birbirlerine ihtiyaç duymazlar.)
  2. Takım çalışmasında bütün birimler aynı amaca ve ilgiye sahip topluluk ( bir araya gelerek bir amaca ulaşma söz konusudur.) 
  3. Proje çalışması (üyeler belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelirler, proje bittiğinde takımda dağılır.)

 Takımın gelişmesi için en etkili yöntem her alanda olduğu gibi iletişimdir. İletişimi güçlü olan bir takımın temeli sağlamdır ve bozulmaz. Takımın iletişimi bozulduğunda amaç sapar ve istenilen hedefe ulaşmak güçleşir. İletişimi koparmamak bireylerin öncelikli amacı olmalı ki sonrası için işler daha kolaylaşsın ve bozulmasın. Takımda ki bireyler sorumluluklarını yerine getirirlerse iletişim konusunda da sıkıntı yaşanmaz. Takım düzenli ve zamanlı çalışmayı gerektirir. Bencillik ve kıskançlık duygusu sizi geriye götürür takımı değil. Beraber çalışmak bir başarıdır ve takım onu oluşturanlardan daha büyüktür.

 

Eskişehir Web Tasarım