Sistemik Süpervizyon

Sistemik Süpervizyon

Süpervizyon; profesyonel eylemlerin ve kurumsal yapıların incelenmesi ve yansıtılmasıdır.
Sistemik Süpervizyon ise sistemik düşünce prensiplerini temel alır. Kuramsal temellerini ise Genel Sistemler Kuramı, Otopoiesi Kuramı, Sibernetik 2. Düzen, Sinergetik, İletişim Kuramı, Ayrım Kuramı, Yapısalcılık, Sosyal Yapılandırmacılık, Öz Referans Kuramı, Öz Düzenleme ve Dinamik Sistemler, Kaos Kuramları oluşturur. 

Sistemik süpervizyon her zaman kontekstle ilişkilidir ve kişi, rol, işlev, görev ve organizasyon arasındaki etkileşimi göz önünde bulundurur. Hedef; düşünce ve eylem olanaklarının genişletilmesidir. İnsanlar, öz sorumlu eylem sergileyen kişiler olarak kabul edilir. Davranış ise öngörülemez, kontrol edilebilir ve istendik biçimde denetlenebilir ve değiştirilebilir olarak görülür. 

Sistemik Süpervizyon hem görev odaklı hem de süreç odaklı çalışır. Kişilikleri ve işlerinin uzmanları olarak süpervizandlar (hizmet alan kişiler) ve dış perspektiflerin destekleyicisi olarak süpervizörler ile diyalog şeklinde bir süreçte gerçekleşir. Bireysel, mesleki ve kurumsal bir konuya yönelik bir dış perspektif edinmeyle birlikte etkileşimler, kalıplar ve süreçler görülür hale gelir. Böylece ayrımlar/farklar algılanabilir ve nelerin değiştirilebileceği/ değişmesi gerektiği ve nelerin korunabileceği/ korunması gerektiği fark edilir.   

Sistemik süpervizyon, bakışı  normalde görünmeyen veya değerlendirilmeyen faktölere doğru genişletmeye çalışır ve böylelikle yeni çözümleri mümkün kılar. Sistemik süpervizyon çözüm ve güç kaynağı odaklı çalışır. Süpervizör tutumu ise tarafsız, konteksee duyarlıdır ve cinsiyet perspektifini dikkate alır. Yansıtma ve çözüm odaklılığı doğrusal gerçekleşmez; sistemik süpervizör  daha çok karşılıklılıklar ve etkileşimler içinde düşünür. 

Sistemik süpervizörler geniş bir yöntem repertuarına sahiptir: Sözel öğelerin yanı sıra konuları sıklıkla daha kolay ve hızlı biçimde "noktaya getiren" yaratıcı araçlar ile de çalışılır. En önemli süpervizyon yöntemleri olarak şunlar sıralanabilir:  Hipotez oluşturma, görevi ve konteksti netleştirme; döngüsel, güç kaynağı ve çözüm odaklı sorular, sistem yorumları, yeniden çerçevelendirme, heykeller ile çalışma- hem kişi hem de nesnelerle- organigramlar, genogramla ve durum planları; zaman çizgilerinin, yakınlık ve mesafenin kullanımı, engellerin aşılması, ritüellerin, öykülerin ve metafolarların kullanımı.

Süpervizyon konseptleri profesyonel çalışma alanı ve bireyler, takımlar, gruplar, yönetimler ve organizasyonların gelişimi ile ilişkilidir. Buna uygun biçimde süpervizyon; bireysel, grup, takım ve yönetim süpervizyonu olarak gerçekleştirilir. Sistemik süpervizyon günümüzde birçok eylem alanlarında kullanılır. Sistemik süpervizyon psiko-sosyal, klinik ve pedagojik çalışma kontekstleri gibi farklı kontekstlerde ve artan biçimde işletme bağlamlarında da yürütülmektedir. Danışma ve terapi eğitimleri alanlarında da sistemik süpervizyon (özellikle de canlı danışma biçimi ile) önemli bir yere sahiptir. 

Eskişehir Web Tasarım