Sistemik Koçluk

Sistemik Koçluk 

Koçluk, mesleki alanda organizasyon düzeyi, rol, işlev kişi ve bireysel kişiliğe bakışı ile bir bireysel süreç danışması biçimidir. Hedef; müşterinin bireysel planları ve de kişisel becerileri ile organizasyonun kendisine yönelik taleplerini yansıtmak ve  bütünleştirmeye götürmektir. 

Koçuluğun hedefleri genelde koçunu kendisi seçen ve finanse eden müşteri tarafından belirlenir. Sıklıkla mesleki çevre içindeki gerilim durumları nedeniyle böylesi nitelikli danışma hizmetleri aranır; fakat performansı sınırlandıran kişisel çatışma durumları veya müşteri tarafındaki değişim istekleri de koçluk hizmeti için bir geliş nedeni oluşturabilir. Sistemik koçluk, müşterinin öz düzenleme becerilerini tekrar yerine getirme hedefini takip eder ve burada direkt biçimde müşterinin eylem olanakları ile bağlantı kurar. 

Aktif biçimde eylem sergileyen kişi belirli bir adımda karar kılar, diğerlerine karşı belirli bir davranış stratejisi gösterir ve böylelikle (bilinçsizce) seçebileceği diğer olanaklardan kaçınmış olur. Bu, çıkmaz yollara götürebilir. Sistemik koçluk müşterisine yeni fikir ve eylem olanakları sunar. Tamamen Heinz von Förster'in şu ifadesini temel alır: "Her zaman olanaklarının büyüyeceği şekilde hareket et!" .

Müşterinin kişisel hedefleri ve kararları genelde organizasyon çevresi ile yakından ilişkilidir. Öyle ki, burada birey merkezliden çok sistemik bir bakış açısı daha yararlı olur: Burada kontekst ve bağlantıları, psikoloik özelliklerinden daha ön sıradadır. Bu da danışanın kişisel güç kaynakları ve becerilerinin yanında organizasyon yapısını ve kurum kültürünü belirleyici biçimde dikkate almayı gerektirir. Çünkü organizasyon çerçevesinde veya diğer kontekst koşullarında tatmin edici bir gelişim için yeni olanaklar veya engeller oluşur. 

Müşteri ile birlikte arzu edilen değişimlerin beklendik etkilerini test etmek ve danışanın mesleki ve de ailesel çevresi için anlamını yansıtmak ve böylece uzun bir zaman dilimi üzerinden başarılı bir değişim sürecini şekillendirmek iyi bir koçluk sürecine dahildir. Müşterinin ulaştıkları ile deneyimlediği memnuniyet genelde kendisi ve koç arasında başarılı bir işbirliğinin işaretidir ve koçluk sürecinin sonunu ifade eder.    

Eskişehir Web Tasarım